Gmina

Gmina Szczytniki to gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.

Siedziba gminy to Szczytniki.

Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 8131 osób.

Według danych z roku 2002, gmina Szczytniki ma obszar 110,66 km2, w tym:

* użytki rolne: 89%

* użytki leśne: 4%

Gmina stanowi 9,54% powierzchni powiatu.

Wieś Szczytniki:

W średniowieczu wieś służebna grodu kaliskiego. W XVIII w. własność Łubieńskich, którzy wybudowali tu dwór stojący do dzisiaj.

Marian Brandys ("Koniec świata szwoleżerów" W-wa 1972, t. I, s. 171) podaje, że (Feliks Łubieński) "jako pierwszy sprowadził do Polski ziemniaki i uprawiał je w swoich Szczytnikach pod Sieradzem". W rękach Łubieńskich wieś ta pozostawała przez 150 lat. Łubieńscy rozwinęli tu gospodarkę hodowlaną, tkactwo płócienne, zajmowali się ulepszaniem upraw, zakładaniem ogrodów, pasiek, chmielników.

Gdy Prusacy w wyniku II rozbioru Polski zajęli te ziemie, król pruski Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern w październiku 1793 r. wybrał się na objazd zdobytych terytoriów. Wyraził wtedy życzenie odwiedzenia Feliksa Łubieńskiego w Szczytnikach. Król był goszczony w obecności ok. stu przedstawicieli szlachty. Wkrótce Tomasz Łubieński, za wstawiennictwem króla pruskiego, zamienił Szczytniki wraz z Kalinową na starostwo guzowskie z ośrodkiem w Guzowie.

Miejsce urodzenia Tomasza Łubieńskiego - gen., wojsk Królestwa Polskiego i założyciela znanej firmy "Łubieński i Ska".

Zabytki:

We wsi pomnik Augustyna Kordeckiego, przeora paulinów z Jasnej Góry, wsławionego obroną klasztoru przed Szwedami, urodzonego w Iwanowicach - dawniej miasteczka położonego 3 km na pd.

Dwór rodziny Łubieńskich.

/źródło WIKIPEDIA/

 

Dane adresowe

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z/s w Radliczycach

Radliczyce 62, 62-865 Szczytniki

tel: 62 762 71 61, fax: 62 762 50 27

Konta firmowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej:

Ogólne: 58 8404 0006 2005 0031 3924 0001

ZFŚS: 31 8404 0006 2005 0031 3924 0002