RODO

Mając na względzie maksymalne ułatwienie dostępu do informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych w naszej spółdzielni, jak również spełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 informujemy, że:

I. Jeśli kupujecie Państwo od nas towar lub usługi, bądź też zawieracie z nami innego rodzaju umowy, Państwa dane osobowe są przetwarzane jako konieczne do realizacji takiej umowy. Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z Siedzibą w Radliczycach, 62-865 Szczytniki, Radliczyce 62.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera: b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora. 
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
- podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
- podmioty świadczące obsługę prawną Administratora
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do ustania przyczyn prawnych lub biznesowych przetwarzania danych.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu przetwarzania Państwa danych osobowych.
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

II. Jeśli pozyskujemy Państwa dane do celów marketingu własnego, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody w formie pisemnej. Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z Siedzibą w Radliczycach, 62-865 Szczytniki, Radliczyce 62.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu przetwarzania Państwa danych osobowych.
5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości kontaktu w celach prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób ani automatycznie profilowane. Istnieje jednak możliwość wykonania przez uprawnionego pracownika indywidualnego profilowania Państwa danych w celu przygotowania spersonalizowanej korespondencji.

III. Jeśli pozyskujemy Państwa dane do celów współpracy z nami w zakresie dostarczania bądź też potencjalnego dostarczania towarów i usług, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody w formie pisemnej. Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z Siedzibą w Radliczycach, 62-865 Szczytniki, Radliczyce 62.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu przetwarzania Państwa danych osobowych.
5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości kontaktu w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez spółdzielnię.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób ani automatycznie profilowane. Istnieje jednak możliwość wykonania przez uprawnionego pracownika indywidualnego profilowania Państwa danych w celu przygotowania spersonalizowanej korespondencji.

IV. W celu realizacji Państwa praw dotyczących żadania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w GS Szczytniki korzystając z adresu poczty elektronicznej: rodo@gsszczytniki.pl

Dane adresowe

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z/s w Radliczycach

Radliczyce 62, 62-865 Szczytniki

tel: 62 762 71 61, fax: 62 762 50 27

Konta firmowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej:

Ogólne: 58 8404 0006 2005 0031 3924 0001

ZFŚS: 31 8404 0006 2005 0031 3924 0002