Zarząd

Zarząd
Irena Ludwiczak – Prezes Zarządu
Andrzej Kołodziejczak – członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Stanisław Matuszak Przewodniczący
Stanisław Jankowski Zastępca Przewodniczącego
Jadwiga Bartczak Sekretarz
Józef Banach
Radosław Chojnacki
Andrzej Mikołajczyk
Teresa Piechota
Henryka Skonieczna
Jadwiga Wasilewska

Dane adresowe

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z/s w Radliczycach

Radliczyce 62, 62-865 Szczytniki

tel: 62 762 71 61, fax: 62 762 50 27

Konta firmowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej:

Ogólne: 58 8404 0006 2005 0031 3924 0001

ZFŚS: 31 8404 0006 2005 0031 3924 0002